شرکت های تعاونی های زنان روستایی
                                                    نام شرکت تعاونی                             نام و نام خانوادگی مدیرعامل
1شرکت تعاونی روستایی زنان قمرودمریم غفاری
2شرکت تعاونی روستایی زنان جعفریهسارا بهنیا
3شرکت تعاونی روستایی زنان دستجردفاطمه حیدری
4شرکت تعاونی روستایی زنان صرمانسیه رضایی صرمی
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/09/18
تعداد بازدید:
477
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه