شرکت های تعاونی های تولید
ردیف نام شرکت تعاونی نام ونام خانوادگی مدیر عامل
1 شرکت تعاونی تولید روستایی ملک آباد  
2 شرکت تعاونی تولید روستایی قنبرعلی مازیار مهران
3 شرکت تعاونی تولید روستایی والیجرد محسن صحرانورد
4 شرکت تعاونی تولید روستایی رحمت آباد عبدالامیر آزادی
5 شرکت تعاونی تولید روستایی شمس آباد سید محسن اسحاق پور
6 شرکت تعاونی تولید روستایی حسین آباد حسن آقا کوچکی
7 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت قلعه مجتبی مهرشاد
8 شرکت تعاونی تولید روستایی قمرود محمد جواد حیدریان
9 شرکت تعاونی تولید روستایی گازران حسین صالحی
10 شرکت تعاونی تولید روستایی حیدرآباد علیرضا تمیزی
11 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت طغرود سید محمد سادق کاظمی
12 شرکت تعاونی تولید روستایی سلفچگان محمد دهقانی
13 شرکت تعاونی تولید روستایی طایقان احمدرضا خرمی آرانی
14 شرکت تعاونی تولید روستایی معصومیه سیدروح اله طباطبایی
15 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت کبار سید جلال حسینی
تاریخ به روز رسانی:
2019/09/18
تعداد بازدید:
558
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه